Ingen har registrerat närvaro idag. Du kan bli den först, det finns alltid ett race att vinna.